We are now offering an ESL program to students of all proficiencies: Beginning, Intermediate, and Advanced. 

Зараз ми пропонуємо програму ESL (уроки англійської мови) для студентів усіх рівнів: Початкового, Середнього, та Вищого Рівнів.

This program consists of:

Ця програма складається з:

Reading + Phonics + Speaking

Читання + Вимова + Говоріння

 

 

Grammar + Writing

Граматика + Письмо

 

 

MATH

Математика

 
 
 
Experiential Learning with a Language Emphasis

Практичне навчання з акцентом на мову

 

The ESL program is taught by a native born Ukranian, with a Bachelors in English and Masters in Global Literatures and Cultures. If you are seeking an intimate, immersive, and engaging experience to learn English more quickly, then Almondale Academy is the school for you. Enrollment is is limited to ten students.

Програму викладає корінний українець, який має ступінь бакалавра з англійської мови та ступінь магістра зі світових літератур і культур. Якщо вам потрібен індивідуальний і захоплюючий досвід, щоб швидше вивчити англійську, тоді Almondale Academy — це школа для вас. Зарахування обмежено до десяти студентів.

For inquiries, please email almondaleacademy@gmail.com.

Для запитів, будь ласка, надішліть електронну пошту: almondaleacademy@gmail.com.